דירות בכינוס נכסים 

 

חטיבת הנגב 42-44 באר שבע

 

 

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת נכס בבאר שבע

 

 

הודעה חשובה - 

נוסף מועד לביקור בנכס ביום רביעי, 11/1/17 בין השעות 14:30 ל 16:00

 

בתוקף תפקידנו ככונסי נכסים מטעם בית משפט לענייני משפחה בבאר שבע הרינו מתכבדים להזמין את הציבור להגיש הצעות לרכישת זכויות בנכס מקרקעין  כלהלן:

 

1.    נכס  המצוי ברחוב חטיבת הנגב 42-44 בבאר שבע  הידוע כגוש 38005, חלקה 212  (להלן: "הנכס").

2.    הנכס נמכר במסגרת הליך כינוס נכסים בבית משפט לענייני משפחה בבאר שבע  והמכירה כפופה לאישור בית המשפט.

3.    על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את טיב הדירה, מצבה הפיזי, התכנוני והמשפטי. הדירה תימכר במצבה הנוכחי (AS IS) בהתאם להסכם שיערכו הח"מ.

4.    הצעות יש להגיש במשרדי של מי מהכונסים הח"מ בכתב עד ליום 15/1/17 בשעה 12:00 על גבי טופס הצעה ובצירוף המחאה בנקאית לפקודת הח"מ בשיעור 10% מגובה ההצעה בתוקף ל-90 ימים ההמחאה תחולט כפיצוי מוסכם ומוערך מראש במידה והזוכה יחזור בו מהצעתו ו/או לא ישלים את הליך המכר.

5.    ביקור בנכס ייערך בין השעות 16:00-19:00 במועדים הבאים בלבד:

              * 11/12/16                * 18/12/16                 * 27/12/16

6.    כונסי הנכסים ינהלו מו"מ לפי שיקול דעתם ואינם מתחייבים למכור את הדירה לבעל ההצעה הגבוהה ביותר או בכלל והח"מ שומרים לעצמם הזכות לשנות המועד האחרון להגשת הצעות ו/או לנהל מו"מ עם המציעים או מי מהם ו/או לקיים תחרות בין המציעים. 

7.        דיני המכרזים לא יחולו על מכירה זו.

8.       לא ישולמו דמי תיווך מכל מין וסוג שהוא ,בכל דרך שהיא.

9.      לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי הח"מ.

 

אסי רובין  ,   ע ו " ד 

רח' הנרייטה סולד 8א באר שבע, טל': 08-6282884; פקס: 077-4702344

 

 נלי בן-דרור ,   ע ו " ד 

רח' ויצמן 4, בית אסיה, תל-אביב 64239, טל': 073-2160160; פקס: 073-2160100

 

צחי פלג, עו"ד

רח' הנצי"ב 39 תל אביב  טל': 03-5616699 

 

ליאת אייל ,   ע ו " ד 

רח' הרוקמים 26 חולון, טל': 050-8939104; פקס: 03-6518040

 

מסמכי הצעה להורדה: 

 

שמאות למציעים

 

מסמכי הצעה בהצלחה לכל המתמודדים.  

 

מאמרים מומלצים בתחום

מהו מס שבח?

מהו מס רכישה ורכיש?

מה ההבדל בין היטל השבחה למס שבח?

מה מסוכן ברכישת ״דירה על הנייר״

במה שונה הסכם לרכישת דירה מקבלן?

כיצד ניתן לפנות שוכר שמפר הסכם שכירות?

על מה חייב לשים דגש בחתימה על הסכם לרכישה או מכירת דירה

08-6282884

משרד עורכי דין אסי רובין

08-6282884