עסקת מכר לקטין

 

 האם ניתן לרשום דירה על שם קטין ?  האם אני חייב לערב בכך בית משפט?
 

עקרונית, אין כל מניעה לרשום דירה על שם קטין, אך זוהי פעולה שבה הורי הקטין אינם יכולים לייצגו. על מנת לבצע אותה נדרש אישור ביהמ"ש, והתהליך מתנהל בפיקוחו, וזאת ע"פ ס' 20 (1) (2) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.
את הבקשה יש להגיש לביהמ"ש לענייני משפחה בצירוף ההסכם ושאר המסמכים הרלוונטיים לעסקה (חוות דעת שמאית, נסח טאבו\ אישור זכויות, פרטי הנכס וכו'), הליך שיכול לגזול בחודשיים- שלושה עד לקבלת האישור.

האם ברישום דירה על שם הבן שלי הקטין אני יכול להימנע מתשלום מס?

לא, מבחינת חוקי המס, הורים וילדיהם הקטינים נחשבים לתא משפחתי אחד, ולכן לא יינתן פטור ממס. זאת בניגוד לדירה שתירכש ע"י ההורים ותירשם ע"ש ילד בגיר (במידה וזוהי הדירה היחידה על שמו יינתן הפטור).

במסגרת הליך גירושין החלטנו לרשום את הדירה על שם הילדים, האם זהו אירוע מס ?
כאשר ההליך מתבצע במהלך הסכם גירושים, יהיה ההליך פטור ממס כיוון שייחשב העברה ולא מכירה של הנכס, אך עדיין יהיה מותנה באישורו של האפוטרופוס הכללי.

מה החסרונות ברישום דירה על שם קטין ?
הבעייתיות בקניית דירה שנייה ורישומה ע"ש הילד תתעורר במקרה בו יגדל הילד וירצה לרכוש דירה לעצמו ולהשתמש בפטור המגיע לו כבעל דירה יחידה. הוא לא יוכל לעשות זאת כיוון שכבר רשומה דירה אחת על שמו, ולכן הדירה שירצה לקנות לעצמו תיחשב לדירתו השנייה, על אף שהראשונה נקנתה להשקעה ע"י הוריו. לכן, כך או כך ישולם המס (בין אם ע"י הילד ובין אם ע"י הוריו), ותוחזר ההשקעה, ולעתים שיעור המס שיצטרך הילד לשלם יהיה גבוה יותר, ולכן העניין יהווה הפסד בעבורו (תלוי בשווי הדירה אותה רוכש).
בנוסף תהיה קיימת הסכנה של השימוש בנכס. כאשר הילד עוד קטין, כל פעולה תהיה מותנית באישור האפוטרופוס הכללי, גם לאחר האישור הראשוני לרישום הנכס (אם ירצו למכור את הדירה, למשל). אם מדובר בילד שכבר בגר, יזדקקו ההורים שקנו דירה להשקעה, לייפוי כוח על מנת לבצע בה פעולות. תוקפו הוא ל10 שנים בלבד, ואם בסופם לא ירצה או יוכל בנם לחתום על ייפוי כוח, תישאר הדירה בבעלותו.
זאת ועוד, אם ירצו ההורים לכלול את הדירה בצוואתם ולהוריש אותה או לחלק את ערכה, לא יוכלו לעשות זאת, שכן הדירה אינה בבעלותם ואין להם כלל זכויות קנייניות עליה. עלול להיווצר מצב בו הדירה נשארת בבעלות הילד, למרות שבפועל שייכת להוריו.

יחד עם זאת וככל ותרצו לבצע כל פעולה בנכס הרשום על שם קטין, משרדנו יוכל לעמוד לרשותכם עם ניסיון מוכח בתחום משפטי מורכב זה.

  


 

מאמרים מומלצים בתחום

מהו מס שבח?

מהו מס רכישה ורכיש?

מה ההבדל בין היטל השבחה למס שבח?

מה מסוכן ברכישת ״דירה על הנייר״

במה שונה הסכם לרכישת דירה מקבלן?

כיצד ניתן לפנות שוכר שמפר הסכם שכירות?

על מה חייב לשים דגש בחתימה על הסכם לרכישה או מכירת דירה

08-6282884

משרד עורכי דין אסי רובין

08-6282884