תביעות קטנות

 

 

בית המשפט לתביעות קטנות

בית משפט לתביעות קטנות הינו בית משפט שלום לכל דבר ועניין, אך בניגוד לבית משפט שלום רגיל, בית המשפט לתביעות קטנות כפוף לתקנות הייחודיות לו ומוגבל לתביעות עד סכום מסוים המתעדכן מעת לעת ( כ 33,200 ש"ח).
מוסד התביעות הקטנות נועד לסייע ל"אזרח הקטן" אשר נגרם לו עוול כלשהו אך בשל הקשיים והעלויות הכרוכות בהגשת תביעה משפטית הוא אינו יכול ו/או אין זה משתלם לו מבחינת עלויות וזמן להגישה.
ד"ר דויטש, במאמרו "בית-המשפט לתביעות קטנות כמגן הצרכן", מבהיר את הקשיים שמערימה מערכת השיפוט הרגילה בפני הצרכן הקטן. לדבריו:

"הקושי העיקרי של הצרכן שנפגע אינו באיתור זכותו המהותית כי אם במימושה של זכות זו במערכת המשפטית, כיוון שגם כאשר החוק מקנה סעדים לצרכן לא תמיד ניתן להפעילם הלכה למעשה... נקיטת הליכים משפטיים דורשת יוזמה, כרוכה בהוצאות ניכרות, גוזלת זמן רב ותוצאותיה אינן ברורות. לא פלא הוא שהצרכן מעדיף, במקרים רבים, לוותר על זכותו המשפטית ובלבד שלא לפנות לערכאות."

מהן הסמכויות של בית משפט לתביעות קטנות?

סמכויותיו הייחודיות של בית המשפט לתביעות קטנות הן המבדילות אותו מבית משפט שלום. סמכויות אלה נקבעו בסעיף 60(א) לחוק בתי המשפט :

"60. הסמכות
(א) בית-משפט לתביעות קטנות ידון בתביעה אזרחית שהגיש יחיד:
(1) לתשלום סכום שאינו עולה על  33,200  שקלים חדשים;
(2) למתן צו להחלפת מצרך או לתיקונו או לביטול עסקה, כששווי המצרך או התיקון או סכום העסקה, לפי העניין, אינו עולה על הסכום האמור בפסקה (1), ובתביעה שכנגד לסכום או לצו כאמור, ובלבד שהתביעות אינן לפי זכות שהומחתה או שהוסבה ואינן בסמכותו הייחודית של בית-משפט אחר."


סמכויות אלה מדגישות היטב את כוונתו של המחוקק להקמת בית משפט שידון בסכומים נמוכים, בהליך קצר ופשוט באופן יחסי. התביעות יכולה להיות מוגשת אך ורק על ידי יחיד, קרי, תאגיד אינו רשאי להגיש תביעה בבית משפט זה, אך יש לשים לב שהוא רשאי להגיש תביעה שכנגד.

מהי הסמכות המקומית של בית משפט לתביעות קטנות - לאן מגישים את התביעה ?
תקנה 2 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות קובעת כי לא ניתן להתנות על הסמכות המקומית שבה תוגש התביעה גם אם הצדדים הסכימו לכך. אי לכך, התביעה תוגש על פי הכללים הקבועים בתקנות סדר הדין האזרחי.

מי רשאי לייצג בבית משפט לתביעות קטנות ?
הכלל הוא בעל דין (תובע או נתבע) בתביעות קטנות לא יהיה מיוצג ויטען את טענותיו בעצמו אל מול בית המשפט.
לכלל זה יש מספר חריגים כדלקמן :
א. ניתן להיות מיוצגים על ידי עורך דין אך ורק ברשות בית המשפט ומטעמים מיוחדים שירשמו (מקרים מיוחדים).
ב. על ידי אדם אחר או ארגון שקבע לעניין שר המשפטים - רק ברשות בית המשפט.

האם יש צורך בייעוץ משפטי בהליך שמתנהל בתביעות קטנות ?
מומלץ מאוד להיוועץ בעו"ד המומחה במשפט אזרחי בטרם הגשת כתב תביעה או כתב הגנה. כאמור , על אף שבית המשפט דן בתביעות שסכומן מוגבל, מדובר בהליך משפטי לכל דבר ועניין, הדורש היכרות עם התקנות, הטענות המשפטיות, חקיקה ופסיקה רלוונטית, אופן כתיבת כתב הטענות וכיוצ"ב.
עורך הדין, גם אם לא ייצג את הלקוח אל מול בית המשפט, בעצם הכנת כתבי הטענות והכנת הלקוח לדיון יגדיל באופן משמועתי את סיכויי הזכייה בתיק.


האם יש הבדל בין פסק דין של תביעות קטנות לפסק דין של בית משפט שלום ?
לא. זהו פסק דין לכל דבר ועניין אשר ניתן לאכוף בהוצאה לפועל.

האם ניתן לערער על פסק דין שניתן בבית המשפט לתביעות קטנות ?


ניתן לערער על פסק הדין לבית המשפט המחוזי, במועדים הקבועים לכך רק אם ניתנה רשות על ידי שופט ביהמ"ש המחוזי.  בית המשפט ידון בערעור בשופט אחד.

מאמרים מומלצים בתחום

מזונות ילדים

כיצד מחשבים מזונות ילדים?
מה הסיבות להקטין או להגדיל את גובה החיוב במזונות?

צוואה

כל מה שרצית לדעת על צוואה בכתב, צוואה בעדים וצוואה הדדית

הסכם ממון

היתרונות בעריכת הסכם ממון.

אילו נכסים חייב להכניס להסכם?  
מי מאשר הסכם ממון?

גירושין

מה כוללת תביעת גירושין?
מהי תביעה כרוכה?
בית דין רבני או בית משפט ?

08-6282884

משרד עורכי דין אסי רובין

08-6282884