פשיטת רגל

 

מה מטרתו של הליך פשיטת הרגל?


הליך פשיטת הרגל נועד לתת אפשרות לפתוח "דף חדש" לחייב אשר חובו עולה על כלל נכסיו.
להליך זה שתי מטרות עיקריות :

כינוס נכסי החייב וחלוקתם בין הנושים, ובכך תמנע העדפת נושים על ידי החייב (יבחר למי לתת ולמי לא)

מתן אפשרות לחייב לפתיחת דף חדש בחייו, בכך שבסיומו של ההליך ינתן לו "צו הפטר" הפוטר את החייב מכל חובותיו, עד ליום הכינוס.


מהם שלבי הליך פשיטת הרגל?


1. מעשה פשיטת רגל לחייב, אם עשה או נעשתה לו אחת מאלה:
(1)   בישראל או במקום אחר –
(א)   נתן נכס מנכסיו מתנת מרמה או העבירו העברת מרמה;
(ב)   העביר או שעבד נכס מנכסיו העברה או שעבוד, שאילו נעשו כשהוא מוכרז פושט רגל היו בטלים משום העדפת מרמה לפי כל דין תקף אותה שעה;
(2)   בכוונה להתחמק מנושיו או לדחותם הוא עשה אחת מאלה:
(א)   יצא את הארץ, או בהיותו בחוץ לארץ נשאר שם;
(ב)   עזב את בית מגוריו, או הוקיר רגליו ממקום עסקיו או מגוריו הרגיל, או התחמק ממקום אחר שבו מצוי נושה;
(ג)    התבודד כדי שלא יוכלו נושיו להתקשר עמו;
(3)   עוקל נכס מנכסיו ונמכר בהוצאה לפועל על פי צו בית משפט;
(4)   הגיש לבית המשפט הצהרה שאינו יכול לשלם את חובותיו, או בקשה שיוכרז פושט רגל לפי הוראות פקודה זו;
(5)   הודיע לנושה מנושיו כי הפסיק, או עומד להפסיק, לשעה או לצמיתות, לשלם את חובו;
(6)   לא מילא אחר הדרישות שבהתראת פשיטת רגל לפי פקודה זו תוך שבעה ימים לאחר שהומצאה לו בישראל, או תוך הזמן שנקבע לכך בצו בית המשפט שהתיר את ההמצאה אם הומצאה בחוץ לארץ, ולא הניח את דעת בית המשפט כי יש לו תביעה שכנגד או קיזוז או דרישה שכנגד שאינם פחותים מסך החוב הפסוק ושלא היה בידו לעוררם בתובענה שניתן בה פסק הדין; לענין זה, "חוב פסוק" – לרבות סכום שניתן צו חלוט לשלמו, ו"תובענה" – לרבות הליכים שבהם ניתן הצו.

2. צו כינוס - המקפיא את נכסי החייב.

3. חקירה וחוות דעת של הכונס הרשמי.

4. הכרזת פשיטת רגל - 
ממונה נאמן לנכסים האחראי על חלוקתם בין הנושים

5. צו הפטר - צו הפוטר את החייב מחובו
 

 

מאמרים מומלצים בתחום

מחיקת חובות

ביטול חובות וניהול מו"מ נכון ליעיל להפחתת ריביות וקנסות

ביצוע שטר

קיבלת שיק ואינך יכול להיפרע ממנו ? זהו ההליך שאתה צריך להכיר

איחוד תיקים

מהו הליך איחוד תיקים? אילו תיקים לא ניתן לאחד? כיצד ניתן לאחד תיקים מבלי להיות מוגבל באמצעים?

פשיטת רגל

מה כוללת תביעת גירושין?
מהי תביעה כרוכה?
בית דין רבני או בית משפט ?

08-6282884

משרד עורכי דין אסי רובין

08-6282884