מדריך לחייב בהוצאה לפועל

 

מיהו חייב?

חייב הוא אדם שניתן כנגדו פסק-דין, ו/או חיוב שדינו כפס"ד (שטר משכון, תובענות, שקים/שטרות וכד'), המחייב אותו לשלם לאחר או לעשות דבר שהוא מחויב על פי החוק לבצע.

                                                      

פעולות אפשריות לאחר פתיחת תיק 

 

משנפתח תיק הוצאה לפועל, נשלחת לחייב אזהרה, המודיעה לו כי נפתח כנגדו תיק הוצאה לפועל. במידה ואין ביכולת החייב לשלם את החוב במלואו, הוא רשאי להתייצב לחקירת יכולת בפני רשם ההוצאה לפועל, בתוך תקופת האזהרה.

 

בשאלון חתום ובמסמכים הנדרשים (מסמכים המעידים על הוצאות והכנסות של התא המשפחתי). החייב יכול להתייצב בכל לשכה, ובלבד שלא חלפה תקופת האזהרה.

 

התייצבות מיוזמתו של החייב לחקירת יכולת בתוך 20/30 יום (לפי סוג התיק), מעניקה לו הגנה מפני צווי מאסר, כל זמן שיעמוד בתשלומים, על פי החלטות שיקבע לו ראש ההוצאה לפועל.  

 

הגשת בקשות

 

כדי שתגיעו מוכנים - מפורטים להלן הבקשות שחייב יכול להגיש בתיק ורשימת הטפסים והמסמכים הנדרשים לכל בקשה וכן דגשים להגשת בקשות.

 

 

דגשים כלליים בנוגע להגשת בקשות:

 

א) בקשת חייב ראשונה בתיק תוגש בצירוף צילום של תעודת הזהות

ב) את כלל הבקשות יש להגיש בשני עותקים ללשכת ההוצעה לפועל מלבד המקרים הבאים:

בקשה בתיק איחוד יש להגיש בעותק אחד

בקשה לאיחוד תיקים 3% יש להגיש את מסמכי פתיחת התיק במספר עותקים כמספר הזוכים

בקשה להתנגדות לביצוע שטר יש להגיש את מסמכי פתיחת התיק בשלושה עותקים

בקשה להתנגדות לביצוע תובענה (תביעה על סכום קצוב) יש להגיש את מסמכי פתיחת התיק בארבעה עותקים. אם החייב מבקש להשאיר ברשותו עותק מהבקשה, נדרש עותק נוסף.

חייב המיוצג ע"י עורך דין נדרש להעביר עותק מבקשתו לזוכה.

בקשה לאיחוד תיקים 3% ↓ 

בקשה לביטול הגבלות ↓

בקשה לביטול הכרזה על חייב מוגבל באמצעים↓

בקשה לביטול פינוי ↓

בקשה לביטול עיכוב יציאה מהארץ ↓

בקשה לביטול עיקול חשבון עו"ש ↓

בקשה לביטול עיקול מיטלטלין/הוצאת מיטלטלין ↓

בקשה לביטול עיקול משכורת ↓

בקשה לביטול עיקול רכב ↓

בקשה לדחיית הצגת מסמכים ↓

בקשה להארכת מועד התנגדות לביצוע שטר ↓

בקשה להארכת מועד התנגדות לביצוע תובענה ↓

בקשה להפטר מחובות לחייב המוגבל באמצעים

 

בקשה להצגת מסמכים בעקבות החלטת רשם ↓

בקשה להקטנת חוב ↓ 

בקשה להתנגדות לביצוע שטר ↓

בקשה להתנגדות לביצוע תובענה ↓

בקשה לזיהוי והחתמת ערבים ↓

בקשה לחקירת יכולת ↓

בקשה לטענת פרעתי ↓

בקשה ליישום החלטת בית משפט מחוזי בנושא פשיטת רגל ↓

בקשה לפתיחת תיק איחוד מוגבל באמצעים ↓

בקשה לסגירת תיק ↓

בקשה לעיכוב הליכים ↓

בקשה לעיכוב פינוי ↓

בקשה לשינוי הסדר תשלומים ↓

הגשת תגובה להחלטה ↓

התייצבות לביטול הגבלות במסגרת ימי ההתראה לפני כניסת ההגבלות לתוקף ↓

התייצבות חייב עם חזרתו ארצה וביטול הערבים ↓ 

יישום החלטת רשם לביטול או עיכוב הליך↓ 

*האמור לעיל מפורסם באתר רשות האכיפה הגבייה

מאמרים מומלצים בתחום

מחיקת חובות

ביטול חובות וניהול מו"מ נכון ויעיל להפחתת ריביות וקנסות

ביצוע שטר

קיבלת שיק ואינך יכול להיפרע ממנו ? זהו ההליך שאתה צריך להכיר

איחוד תיקים

היתרונות בעריכת הסכם ממון.

אילו נכסים חייב להכניס להסכם?  
מי מאשר הסכם ממון?

פשיטת רגל

מהי מטרת ההליך לפשיטת רגל? 

מתי מקבלים הפטר מחובות?

08-6282884

משרד עורכי דין אסי רובין

08-6282884