מיהו זוכה?

 

זוכה הוא אדם המחזיק בפסק-דיןשיקחשבונות או כל מסמך אחר המחייב אדם לשלם לו, או לעשות פעולה שהוא מחויב לעשות. על הזוכה להחזיק באישור על זכאותו לכך (פסק-דין, שיק, שטר וכיוב').  

                                                   

איך פותחים תיק בהוצאה לפועל?  

 

על מנת לפתוח תיק יש לגשת לאחת מלשכות ההוצאה לפועל ולנהוג על פי ההנחיות הרלוונטיות לכל תיק.

 

פתיחת תיק מזונות ↓

פתיחת תיק משכון/משכנתא ↓

פתיחת תיק פסק-דין כספי ↓

פתיחת תיק תובענה/תביעה על סכום קצוב ↓

פתיחת תיק פסק-דין צו עשה ↓

פתיחת תיק שטרות והמחאות ↓

 

תוך כמה זמן ממועד מתן פסק הדין ניתן לפתוח תיק בהוצאה לפועל?

 

במידה וצין בפסק הדין כי ניתן לפתוח את התיק בהוצאה לפועל לאלתר/ באופן מידי - ניתן לפתוח את התיק בהוצאה לפועל.

במידה וצויין בפסק הדין תאריך קובע לתשלום - יום לאחר שחלף התאריך שנקבע בפסק הדין והחוב טרם שולם, ניתן לפתוח את התיק בהוצאה לפועל.

במידה ולא צויין תאריך קובע לתשלום בפסק הדין - בחלוף 30 יום מעת מתן פסק הדין ניתן לפתוח את התיק בהוצאה לפועל.

במידה ופסק הדין ניתן בהיעדר החייב ובפסק הדין נרשם כי על התובע להמציא לידי הנתבע את פסק הדין - ניתן לפתוח את התיק 30 יום מרגע אישור מסירת פסק הדין לידי החייב, על הזוכה לצרף לטופס הבקשה לביצוע את אישור המסירה לחייב.

בתיק מזונות- ניתן לפתוח את התיק רק לאחר שחלף מועד תשלום ראשון מתוך התשלומים שהחייב היה אמור לשלם ולא שילם.

 

 מסירת אזהרה

 

משנפתח תיק הוצאה לפועל, נשלחת לחייב אזהרה, המודיעה לו כי נפתח כנגדו תיק הוצאה לפועל. במידה ואין ביכולת החייב לשלם את החוב במלואו, הוא רשאי להתייצב לחקירת יכולת בפני רשם ההוצאה לפועל, בתוך תקופת האזהרה.  

 

 קיימות שתי דרכים למסירת אזהרה לחייב:

 

מסירה באמצעות לשכת ההוצאה לפועל- לשכת ההוצאה לפועל שולחת את האזהרה לחייב בדואר רשום. אישור המסירה מוחזר ללשכת ההוצאה לפועל לצורך רישומו במחשב והחזרתו לזוכה.

מסירה אישית על ידי הזוכה המבקש לבצע את המסירה בעצמו או בא כוח הזוכה או על ידי שליח מטעמם.  

 

 מהי מסירת אזהרה כדין?

 

על מנת שהאזהרה תימסר כדין יש להקפיד על מספר כללים:

 

למסור את האזהרה לחייב עצמו או לבן משפחה הגר עמו ונראה שמלאו לו 18 שנים.

במקרה בו החייב הוא תאגיד, יש להחתים את האזהרה במשרד התאגיד, תוך ציון פרטי החותם המלאים.

אם החייב מסרב לקבל את האזהרה על השליח לציין זאת על גבי אישור המסירה והדבר ייחשב למסירה מלאה כדין.

אם לאחר שלושה ביקורים (במועדים שונים ובשעות שונות), החייב לא ענה או לא היה בבית, ניתן להדביק את האזהרה על דלת ביתו.

באחריותו של החייב להודיע ללשכת ההוצאה לפועל על כל שינוי בכתובתו. אם לא עשה כן, יראו כל מסמך שנשלח לכתובתו הידועה האחרונה כאילו הגיע ליעדו, גם אם הוחזר על ידי הדואר. 

 

 

תחליף המצאה לאזהרה:

 

במקרים בהם לא ניתן לאתר את החייב, הזוכה רשאי לבקש תחליף המצאה באחת מהדרכים הבאות:

 

פרסום נוסח האזהרה בעיתונים היומיים.

תלית נוסח האזהרה על לוח מודעות בבית המשפט.

תליית נוסח האזהרה במקום בו ידוע על מקום מגוריו או עיסוקו של החייב.

כל דרך אחרת הנראית לראש ההוצאה לפועל.

 

הגשת בקשות:

 

לאחר שנמסרה האזהרה לחייב וחלפו מניין הימים הדרושים בחוק (21 יום ו-30 יום בתיקי תובענה), רשאי הזוכה לנקוט בהליכים שונים כנגד החייב דרך ההוצאה לפועל לשם קבלת הכספים המגיעים לו.

במקרים בהם קיים חשש שהחייב יסכל את ביצוע פסק הדין על ידי הברחת נכסים או יציאה מן הארץ, זוכה רשאי לפנות בבקשה לנקיטת הליכים לפני מתן אזהרה .

 

אזהרה במסירה אישית↓

ביטול הליכים↓

הגדלת חוב↓

החייאת תיק↓

הטלת הגבלות↓

הליכי פינוי↓

התנגדות למתן צו הפטר לחייב↓

חקירת יכולות↓

כונס נכסים↓

מימוש כספים אצל צד ג'↓

מימוש עיקול כספי זוכה↓

נקיטת הליכים טרם מתן אזהרה↓

סגירת תיק↓

עיכוב הליכים↓

עיקול מיטלטלין ומכירתו↓

עיקול מקרקעין↓

עיקול צד ג'↓

עיקול רכב↓

צו הבאה↓

צו מאסר↓

צו עיכוב יציאה מהארץ↓

צירוף תיק לאיחוד

קבלת מידע↓

רישום חייב במאגר חייבים משתמטים↓

רישום עיקול כספי זוכה

תפיסת רכב↓

 

זכייה בפסק-דין לא מבטיחה כי החייב יחזיר לזוכה את הכסף שהוא חייב לו, או יבצע את המעשה שחויב לבצע על ידי בית המשפט. מה עושים? המדריך לזוכה ינחה אתכם בכל הפעולות בהן אתם, הזוכים, רשאים לנקוט

על מנת לקבל את המגיע לכם. כל התשלומים, ההליכים, הפעולות וההמלצות.

 

מיהו זוכה?

 

זוכה הוא אדם המחזיק בפסק-דיןשיקחשבונות או כל מסמך אחר המחייב אדם לשלם לו, או לעשות פעולה שהוא מחויב לעשות. על הזוכה להחזיק באישור על זכאותו לכך (פסק-דין, שיק, שטר וכיוב').  

                                             

איך פותחים תיק בהוצאה לפועל?  

 

על מנת לפתוח תיק יש לגשת לאחת מלשכות ההוצאה לפועל ולנהוג על פי ההנחיות הרלוונטיות לכל תיק.

 

פתיחת תיק מזונות ↓

פתיחת תיק משכון/משכנתא ↓

פתיחת תיק פסק-דין כספי ↓

פתיחת תיק תובענה/תביעה על סכום קצוב ↓

פתיחת תיק פסק-דין צו עשה ↓

פתיחת תיק שטרות והמחאות ↓

 האמור לעיל מפורסם באתר רשות האכיפה הגבייה

 

 

מאמרים מומלצים בתחום

מחיקת חובות

כיצד מחשבים מזונות ילדים?
מה הסיבות להקטין או להגדיל את גובה החיוב במזונות?

ביצוע שטר

קיבלת שיק ואינך יכול להיפרע ממנו ? זהו ההליך שאתה צריך להכיר

איחוד תיקים

מהו הליך איחוד תיקים? אילו תיקים לא ניתן לאחד? כיצד ניתן לאחד תיקים מבלי להיות מוגבל באמצעים?

פשיטת רגל

מהי מטרת ההליך לפשיטת רגל? 

מתי מקבלים הפטר מחובות?

08-6282884

משרד עורכי דין אסי רובין

08-6282884