מושגים בהוצאה לפועל
 

אזהרה לחייב
לשכת ההוצאה לפועל תישלח לחייב אזהרה על פתיחת תיק הוצאה לפועל נגדו בצרוף שובר תשלום, בדואר רשום עם אישור מסירה.‬
חזר אישור המסירה בציון אחת מההערות הבאות: מען שגוי, לא נדרש, העתיק כתובת, לא ניתן יהיה לנקוט הליכים כנגד החייב
יש לדאוג להמציא כתובת מדויקת ועדכנית של החייב.

המצאה מלאה

"המצאה מלאה" פירושה מסירת האזהרה לידי החייב עצמו או בן משפחה הגר עמו והנחזה להיות בן יותר מ- ‏18 שנים או במקרה בו סירב החייב לקבל את האזהרה לידיו. ניתן להמציא את האזהרה לחייב גם בהדבקה על דלת ביתו, אולם במקרה כזה לא ניתן יהיה לנקוט כנגד החייב בהליכי מאסר.
חקירת יכולת לחייב
1. ‫חייב אשר אין ביכולתו לשלם את החוב במלואו או בשיעורים שנקבעו לו, יתייצב לחקירת יכולת, תוך ‏21 ימים מיום המצאת האזהרה לידיו, בלשכת ההוצאה לפועל הנוחה לו.‬
2. ‫ראש ההוצאה לפועל רשאי לקיים את חקירת היכולת ללא הזמנת הזוכה.‬
אך הזוכה רשאי לבקש מראש ההוצאה לפועל לקיים חקירת יכולת נוספת בנוכחותו.

צו עשה

לעיתים פסק דין שניתן בבית משפט לזכותך כולל עשיית מעשה, כדוגמת: בניית קיר, הריסתו, מסירת חפץ או מעשה אחר כלשהו.לשכת ההוצאה לפועל תשלח לחייב אזהרה בה יצוין כי עליו לבצע המעשה.
אי ביצוע המעשה - במידה שהחייב אינו מבצע את המעשה על אף האזהרה, הזוכה רשאי לבקש עשיית המעשה בשם החייב, תוך חיוב החייב בהוצאות. עלייך להצטייד בהצעת מחיר אחת, או יותר, המעריכה עלות עשיית המעשה.

מימוש פסק דין למזונות בהוצאה לפועל

באפשרות הזוכה לפנות ללשכת ההוצאה לפועל לבצע פסק דין בענייני מזונות או לבקש קבלת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי.למוסד לביטוח לאומי, קריטריונים לפיהם קובע זכאות לקבלת מזונות על פי פסק מזונות.המוסד לביטוח לאומי יבדוק הזכאית, על פי החוק. לעיתים זכאותך לקבלת מזונות ישירות מהמוסד לביטוח לאומי, תהייה לגבי חלק מהמזונות שנפסקו בפסק הדין. את יתרת הכספים שאינה משולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי, תהיה זכאית הזוכה לגבות באמצעות לשכת ההוצאה לפועל. הוצאות הבית השוטפות, טיפולים רפואיים או הוצאות אחרות, אף הן בגדר מזונות, והנך זכאי לגבותם בתיק המזונות, במידה שהורה זאת פסק הדין. 

מאמרים מומלצים בתחום

מחיקת חובות

ביטול חובות וניהול מו"מ נכון ויעיל להפחתת ריביות וקנסות

ביצוע שטר

קיבלת שיק ואינך יכול להיפרע ממנו ? זהו ההליך שאתה צריך להכיר

איחוד תיקים

מהו הליך איחוד תיקים? אילו תיקים לא ניתן לאחד? כיצד ניתן לאחד תיקים מבלי להיות מוגבל באמצעים?

פשיטת רגל

מהי מטרת ההליך לפשיטת רגל? 

מתי מקבלים הפטר מחובות?

08-6282884

משרד עורכי דין אסי רובין

08-6282884