מושגים בתאגידים

 

 

במאמר זה ניתן הסבר קצר על מושגים בעולם החברות / התאגידים

1.תאגיד
בעין משפטית תאגיד הינו אישיות משפטית עצמאית, בעלת כשרות משפטית, המתחילה במיום הקמת התאגיד ומסתיימת ביום פרוקו. ישנם סוגים שונים של תאגידים ולכל אחד מהן תכונותיו היחודיות לו, כגון, עמותה, חברה, שותפות וכיוצ"ב. 

2.חברה ציבורית
חברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור

3.חברה פרטית 
חברה שאינה ציבורית.

4."חברה לתועלת הציבור"
חברה לתועלת הציבור היא חברה שבתקנונה נקבעו מטרות ציבוריות בלבד וכן איסור על חלוקת רווחים או חלוקה אחרת לבעלי מניותיה .

5.חברת חוץ
חברה אשר התאגדה מחוץ לארץ, חברה זו תוכל לקיים מקום עסקים בישראל רק אם נרשמה בישראל כחברת חוץ.

6.חברה בערבון מוגבל (חברה בע"מ) 
חברה שאחריות בעלי המניות בה מוגבלת, קרי, אין נושי החברה יכולים לרדת לנכסיהם הפרטיים של בעלי המניות אלא אם הורה בית המשפט על "הרמת מסך". 


 

מאמרים מומלצים בתחום

יעוץ למשקיעים

כיצד מחשבים מזונות ילדים?
מה הסיבות להקטין או להגדיל את גובה החיוב במזונות?

מושגים בתאגידים

מהי חברה ציבורית? עמותה? חברה פרטית? ועוד..

יעוץ מסחרי

חברה נדרשת לא פעם לשרותים משפטיים, מומלץ כי לחברה יהיה משרד עו"ד אמין ומקצועי שילווה אותה

פתיחת חברה

פתיחת חברה בע״מ בתוך 24 שעות!!

08-6282884

משרד עורכי דין אסי רובין

08-6282884