פתיחת חברה

  

משרד עורכי דין אסי רובין מתמחה ברישום חברות ברשם החברות, ביעילות ותוך זמן קצר. 

אדם המעונין להקים חברה בע"מ נדרש לחתום על מספר טפסים כגון: 

בקשה לרישום חברה, הצהרת דירקטורים, הצהרת בעלי מניות, תקנון החברה וכיוצ״ב, כפי שיפורט במאמר זה.

תקנון חברה (סעיף 8 לחוק החברות)

א. התקנון יכלול את הפרטים הבאים :
· שם החברה- חברה רשאית להירשם בכל שם וזאת בהתאם לסעיפים 26 עד 31 לחוק החברות.
במידה שהשם אינו תקין ויש לשנותו אין לאפשר לבצע את התיקון על התקנון.

מטרות החברה
ככלל, החברה תציין כי תעסוק בכל עיסוק חוקי (סעיף 32 (1) לחוק).
חברה המבקשת לפרט את סוגי עיסוקיה תציין זאת בתקנון ותסמן בטופס ("בקשה לרישום חברה") את סעיף 32 (3) לחוק.

פרטים בדבר הון המניות הרשום
בתקנון חייב להופיע הון המניות הרשום.
חריג: אם מדובר בהון מניות לא נקוב, אין צורך שיופיע הון המניות אלא מספיק שיופיע מספר המניות.

פרטים בדבר הגבלת 
האם החברה מוגבלת במניות/ לא מוגבלת
ב. עורך-דין יאמת את התקנון בחתימה וחותמת.
ג. למעט שם החברה שהינו בר שינוי, עבור כל כל טעות אחרת בתקנון יש להמציא תקנון מתוקן עם חותמת וחתימה של עו"ד.
הצהרה של הדירקטורים הראשונים (סעיף 8)
במידה והדירקטור הינו תאגיד, החתימה על הצהרת דירקטורים תהיה על ידי אדם מטעם החברה, המוסמך לחתום בשם החברה.
 

על ההצהרה יחתמו המבקש את רישום החברה ועו"ד, המאמת את פרטי החותם.
יש להוסיף דף נפרד המייחד את הצהרת בעלי המניות, כאשר כל בעל מניות יצהיר
בפני עורך- דין.


 

מאמרים מומלצים בתחום

יעוץ למשקיעים

הסכנות תמונות בהקשעה בנדל״ן והדרכים שגיבשנו להתמודדות עם מכשולים אלה.

מושגים בתאגידים

מהי חברה ציבורית? עמותה? חברה פרטית? ועוד..

יעוץ מסחרי

חברה נדרשת לא פעם לשרותים משפטיים, מומלץ כי לחברה יהיה משרד עו"ד אמין ומקצועי שילווה אותה

פתיחת חברה

פתיחת חברה בע״מ בתוך 24 שעות !!

08-6282884

משרד עורכי דין אסי רובין

08-6282884