צוואה

 

מהי צוואה ?
צוואה היא דרכו של אדם לקבוע מה יעשה ברכושו לאחר מותו. החוק המסדיר נושא זה הוא חוק הירושה תשי"ח 1958.

האם ניתן להוריש בצוואה לכל אדם?
ככלל, אין הגבלה לגבי המוטב בהורשה, ובהתקיים צוואה כדין יכול המוריש יכול להעניק את עזבונו לכל אדם או גוף. יחד עם זאת, היורש בתנאים מסוימים רשאי לוותר על חלקו בצוואה.

מהן הדרכים ליצירת צוואה ?
החוק קובע 4 צורות אפשריות לצוואה:
צוואה בכתב יד: נכתבת כולה בידי המצווה חייבת לשאת תאריך וחתימה, כל אדם יכול לכתוב צוואה כזו ויהיה לה תוקף מלא.
צוואה בעדים: בדרך כל עורכים אותה עורכי דין, עליה להיות חתומה בידי המצווה ולשאת תאריך, שני עדים יחתמו שמצווה הצהיר באוזניהם שזאת צוואתו וכי חתם עליה מתוך רצון חופשי ובדעה צלולה.
צוואה בפני רשות: נעשית בכתב או בעל-פה, בפני גורם מוסמך- שופט , דיין, נוטריון או רשם.
צוואה בעל-פה: אדם הרואה עצמו בפני המוות רשאי לצוות בעל-פה בפני שני עדים השומעים את שפתו, דברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעריכת הצוואה וירשמו בזיכרון דברים שייחתם על ידי שני העדים ויופקד על ידיהם בבית משפט מחוזי בהקדם ככל האפשר סמוך לשמיעת דברי המצווה. תהא צוואה זו בטלה אם לאחר חודש מאז שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה בעל-פה נמצא המצווה בחיים.
אנו נוהגים להמליץ על צוואה בעדים כיוון שעורך הדין יעניק את הזמן וייעוץ הנדרש למצווה כדי להבהיר את רצונו ועל מנת שלא יתפרש בצורה שונה לאחר לכתו. כמו כן, ישנן סוגי צוואות אשר לא יעמדו במבחן בית המשפט לדוגמה, "אני אוריש את הדירה לבני הבכור ברגע שיתגרש מאשתו". על כן, רצוי להיעזר בעורך דין מיומן שיכוון  את המוריש לנסח את צוואתו כך שתופרש נכונה ביום ההורשה.

מה לעשות עם הצוואה לאחר חתימתה ?
ניתן לשמור אותה במקום בטוח או אצל עורך הדין, אך אנו ממליצים להפקיד את הצוואה אצל רשם הירושות, תמורת אגרה של 103 ₪.

מי יכול לערוך הסכמי ירושה ?
ניתן לערוך הסכמי ירושה בין:
1. בני זוג נשואים.
2. הורים וצאצאיהם.
3. אחים ואחיות וצאצאיהם.

מי אינו כשיר לצוות ?
חוק הירושה מגדיר כי פסולי דין אינם כשירים לצוות. כדי להבין מיהו "פסול דין" יש לפנות לחוק הכשרות המשפטית המגדיר כדלקמן :
1. קטין – "אדם שלא מלאו לו 18 שנה הוא קטין; אדם שמלאו לו 18 שנה הוא בגיר". החוק קובע באופן חד משמעי כי גם אם המוריש היה שקול ובוגר בשכלו ובדעותיו, עצם היותו קטין פוסלת את אפשרותו להשאיר צוואה, ואם השאיר כזו הרי שהיא תהיה פסולה.
2. פסול דין – סעיף 8 לחוק הכשרות המשפטית מדיר פסול דין כדלקמן :

"אדם שמחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו אינו מסוגל לדאוג לעיניו, רשאי בית-המשפט, לבקשת בן זוגו או קרובו או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו, ולאחר ששמע את האדם או נציגו, להכריזו פסול-דין."

במקרים רבים בהם נכתבת צוואה בגיל מתקדם, הדרך לתקוף את כשרותה היא על ידי העלאת הטענה כי המוריש לא היה צלול בעת חתימת הצוואה ולמעשה היה פסול דין ומשכך הצוואה כולה פסולה.

עורך דין מיומן בעניינית צוואות ידע למנוע את האפשרות הזו מבעוד מועד, על ידי שליחת המצווה להסתכלות פסיכיאטרית בטרם כתיבת הצוואה. צוואה המלווה בחוות דעת פסיכיאטרית חיובית מיום חתימת הצוואה תהיה חזקה עשרות מונים לעומת צוואה העומדת בגפה.
 
                                              
 

מאמרים מומלצים בתחום

כיצד מחשבים מזונות ילדים?
מה הסיבות להקטין או להגדיל את גובה החיוב במזונות?

כל מה שרצית לדעת על צוואה בכתב, צוואה בעדים וצוואה הדדית

היתרונות בעריכת הסכם ממון.

אילו נכסים חייב להכניס להסכם?  
מי מאשר הסכם ממון?

ירושה על פי דין

מהי ירושה על פי דין?

מהם מעדלי הקרבה? 

כיצד מתבצע ההליךלהוצאת צו ירושה?

08-6282884

משרד עורכי דין אסי רובין

08-6282884