הוצאה לפועל 

 

תחום ההוצאה לפועל עבר מספר שינויים פרוצדוראליים משמעותיים בשנים 

האחרונות, בין אם הינך חייב ובין אם הינך זוכה בהוצאה לפעול, חשוב שתדע את זכויותיך.באתר זה, תוכלו לקבל מידע אודות ההליכים הננקטים בהוצאה לפועל, בעלי התפקידים בהוצאה לפועל, וטענות שתוכלו להעלות בפני רשם הוצל"פ כגון טענת "פרעתי" או "בקשת התנגדות לביצוע שטר".תחום ההוצל"פ הוא תחום בו הפרוצדוראליות גוברת על המשפטנות, לכן יש חשיבות גדולה בייעוץ משפטי שיכוון אתכם אל הנתיב הטוב ביותר עבורכם וכמו כן חשוב לעמוד בדרישות ובמועדים המופיעים בצווי ההוצאה לפועל.

מאמרים מומלצים בתחום ההוצאה לפועל:

תביעה לביצוע שטר / שיק

מהם התנאים להגשת תביעה לביצוע שטר / שיק ? 

מהן סוגי הבקשות הקיימות? 

אילו פרטים תכיל תביעה לביצוע שטר?

פשיטת רגל עד לצו הפטר

מהו הליך ל״פשיטת רגל״ ? מי יכול להיכנס להליך כזה? מהו ״מעשה פשיטת רגל? ״ 

מתי ניתן צו כינוס וצו הפטר?

מדריך לחייב בהוצאה לפועל

חייב הוא אדם שניתן כנגדו פסק-דין, ו/או חיוב שדינו כפס"ד (שטר משכון, תובענות, שקים/שטרות וכד'), המחייב אותו לשלם לאחר או לעשות דבר שהוא מחויב על פי החוק לבצע.

אילו בקשות רשאי להגיש חייב בהוצאה לפועל ? 

מדריך לזוכה בהוצאה לפועל

מיהו הזוכה בתיקי הוצאה לפועל? 

אילו בקשות יכול להגיש זוכה ?

כיצד זוכה יכול לקבל את חובו בהקדם האפשרי ? 

איחוד תיקים

תביעה לביצוע שטר

מחיקת חובות

08-6282884

משרד עורכי דין אסי רובין

08-6282884