עסקת מתנה, הענקתה וביטולה
 

 

האם כשאני נותן את זכויותיי בנכס במתנה זו נחשבת ל"עסקה" במקרקעין?
 

בסיס "עסקת המתנה" הוא הענקה ללא תמורה. אי לכך, אפילו תמורה קטנה ושולית תפסול את העסקה מסיווגה כ"מתנה". אם מדובר במתנה במקרקעין נדרש גם מסמך בכתב המפרט את העסקה. העסקה עצמה תתגבש רק כאשר הנכס יועבר לידיו של מקבל המתנה, ועד אז מצויה בידו רק "התחייבות לקבלת המתנה". 

 

נתתי מתנה והתחרטתי, האם אפשר להחזיר את הגלגל לאחור ? 

ההבדל המהותי בין עסקה בתמורה לבין התחייבות לתת מתנה, הוא אפשרותו של נותן המתנה לחזור בו כמפורט בסעיף 5(ב) ו(ג) לחוק המתנה.

 

1.    מקבל המתנה לא שינה את מצבו בהסתמך על ההתחייבות- לא מדובר בכל התנהגות ששינתה את מצבו, אלא התנהגות שנעשתה על ההתחייבות. 

2.     מקבל המתנה נקט בהתנהגות מחפירה כלפי נותן המתנה או משפחתו- מונח הנתון לפרשנותו הרחבה של ביהמ"ש בהתאם לנסיבות המקרה. 

3.    חלה הרעה ניכרת במצבו הכלכלי של נותן המתנה. 

 

בית המשפט יבחן את התנאים כאשר נטל ההוכחה מוטל על נותן המתנה, ותמיד ייתנן משקל לנסיבות של כל מקרה ומקרה. 

 

האם מוטל מס על עסקת מתנה וכיצד ניתן להימנע מתשלום מס?

 

ס' 62 לחוק מיסוי מקרקעין מעניק פטור ממס על הענקת המתנה, לקרוב משפחה שהוא בן זוג, הורה, הורי הורה, צאצא בן זוג ובני זוגם, אח או אחות ובני זוגם, איגוד בשליטתו של נותן המתנה. הטבה זו גורמת לעסקאות המתנה להיות נפוצות מאוד בין בני משפחה על מנת "להתחמק" מתשלום המס.

יש לשים לב כי ההגדרות במס רכישה ובס שבח אינן תמיד חופפות, ולכן עלולה להיווצר מלכודת שבה פטורים ממס מסוג אחד, אך משלמים אחר. 

לעומת זאת, באם ירצה הורה להעביר נכס מקרקעין , תהיה פטורה כל העסקה ממס- שבח ורכישה. אם הייתה זו דירתו היחידה של ההורה, "יזכה" היורש גם מפטור מס שבח כשירצה למכור את הדירה. אם לא מדובר בדירה יחידה, ייתכן כי יחול מס שבח.

 

לסיכום, סוגיה זו בעיקרה נשענת על מצב היחסים האישיים בין הקרובים, מצב כלכלי, אינטראקציות בתוך המשפחה ופרמטרים שונים שקשה לצפות מראש. מומלץ לפנות לעו"ד מתמחה במקרקעין במשרדינו על מנת לבחון את הדרך המתאימה ביותר.



                                                                          

 

מאמרים מומלצים בתחום

איך אפשר לחסוך אלפי שקלים בתכנון מס נכון

מה מסוכן ברכישת ״דירה על הנייר״

במה שונה הסכם לרכישת דירה מקבלן?

כיצד ניתן לפנות שוכר שמפר הסכם שכירות?

על מה חייב לשים דגש בחתימה על הסכם לרכישה או מכירת דירה

08-6282884

משרד עורכי דין אסי רובין

08-6282884